2020 Q4 Inspiration Nook Poetic License

Pinakamamahal Kong Pilipinas! Tinimbang Ka, Ngunit Kulang

Anak, ano ba ang gusto mong marinig? Di ba gusto mong gamutin kita? Lahat ng paghihilom nang anumang sugat ay nagsisimula sa pagiging totoo. MAGPAKATOTOO KA! Kailan ka pa natutong magmura? Kailan ka pa natutong mang-api ng kapwa mo? Itinuro ko ba sa iyong magnakaw ka? Mahal kita, Anak. Napakahaba na ng ating pinagsamahan. Pati […]

2020 Q3 Inspiration Nook Poetic License

Awit ng “POONG NAZARENO” sa mga Pilipino

“PINAKAMAMAHAL KONG PILIPINAS! TINIMBANG KA, NGUNIT KULANG!” Anak, ano ba ang gusto mong marinig? Di ba gusto mong gamutin kita? Lahat ng paghihilom nang anumang sugat ay nagsisimula sa pagiging totoo. MAGPAKATOTOO KA! Kailan ka pa natutong magmura? Kailan ka pa natutong mang-api ng kapwa mo? Itinuro ko ba sa iyong magnakaw ka? Mahal kita, […]